Regulamin


I. Postanowienie ogólne

 1. Sklep internetowy PentagramShop.eu jest zwany dalej „Sprzedającym”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji,
  oraz ogólne zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pentagramshop.eu
  oraz w siedzibie firmy P.H.U SONIA S.C., ul. Franciszka Sokoła 28/1, 81-603, Gdynia.
  ( NIP: 958-166-69-22, REGON: 222165343 )
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie jest akceptacja Regulaminu i jego postanowień.
 4. Klientem jest każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Sprzedającego opisanych w Regulaminie.


II. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronach sklepu internetowego www.pentagramshop.eu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w wybranej przez Klienta walucie i zawierają podatek VAT.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.


III. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach Sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów,
  którzy takiego konta nie posiadają.
 2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu.
 3. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów wraz z podaniem niezbędnych wymiarów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.
 7. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, których wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
 8. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ? 1 w związku z art. 61 ? 2 Kodeksu cywilnego.
 9. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
 10. Zamówienia w sklepie można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 11. Zamówienia może dokonać osoba fizyczna pełnoletnia lub firma.
 12. Zawarcie umowy miedzy sklepem a Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 13. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 14. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia i zaakceptowania regulaminu.
 15. Dokonanie prawidłowo złożonego zamówienia, zostanie potwierdzone wysłaniem na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia.


IV. Czas realizacji zamówienia

 1. W zależności od rodzaju zamówionego towaru oraz jego ilości czas realizacji wynosi od 14 dni roboczych.
 2. W przypadku większej ilości produktów, czas dostawy proporcjonalnie się wydłuża.


V. Formy płatności

 1. Sklep umożliwia płatność online/elektroniczna poprzez banki, których spis jest widoczny podczas wyboru metody płatności w trakcie składania zamówienia.
 2. Obsługę bezpiecznych zakupów w sklepie zapewniają zewnętrzne system płatności.
 3. Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki należy dokonać przedpłatą na konto bankowe droga elektroniczna lub tradycyjnym przelewem przy realizacji zamówienia.
 4. Wystawiamy paragony lub faktury VAT.


VI. Dostawa

 1. Wysyłka towarów następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem kuriera lub Pocztą Polską (przesyłki do US i Kanady).


VII. Reklamacje

 1. Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru na swój koszt jeśli towar nie ma śladów użytkowania.
 2. Towar odesłany jest do producent na koszt kupującego TYLKO I WYŁĄCZNIE KURIEREM.
 3. Towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta podlega TYLKO I WYŁĄCZNIE WYMIANIE.
 4. Reklamowany towar należy wysyłać na adres : P.H.U SONIA S.C., ul. Judyckiego 2B, 84-200, Wejherowo, Polska
 5. Sprzedający ma 90 dni na rozpatrzenie reklamacji i zwrot gotówki na konto w formacie IBAN.
 6. Towar uszkodzony mechanicznie lub ze śladami niewłaściwego użytkowania przez kupującego nie będzie reklamowany.
 7. Bielizna osobista nie podlega zwrotom ale może być naprawiona i odesłana do kupującego.
 8. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres contact@pentagramshop.eu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia oraz przyczynę reklamacji ( krótki opis ).
 10. O wyniku reklamacji poinformujemy wysyłając wiadomość na podany w zgłoszeniu adres e-mail.


VIII. Zastrzeżenia

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta adres e-mail, adres, telefon kontaktowy oraz pozostałe dane.
  potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za treści przekazywane podczas korzystania z usługi.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.


IX. Przetwarzanie i Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Klient posiadający konto Klienta ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sklep udostępnia możliwość usunięcia podanych danych osobowych, w szczególności zezwala na usunięcia założonego konta klienta.


X. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie Serwisu.
 4. Powstałe spory związane z korzystaniem z Serwisu, Strony będą starały się rozwiązywać w drodze porozumień.
 5. W sytuacji gdy porozumienie nie będzie możliwe spór zostanie poddanym pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.